Fabriano In Acquarello 2024

Härligt, nu är svenska gruppen klar till utställningen i Italien! Det här är världens största akvarellutställning och den stora akvarellutställningen kommer visas i Fabriano på Palazzo del Podestà och på Paper Museum mellan 26 april – 15 juni. Japans grupp blev vald till bästa gruppen detta året och den och den digitala utställningen kommer visas upp i Bologna på Sala Borsa och på ExtraBo Window. Min målning “Summer breeze” kommer delta på utställningen. Längre fram i höst, när utställningen är klar i Italien, så reser hela utställningen vidare till USA, Fort worth in Texas, för att visas där. Grattis till alla uttagna! Hoppas vi träffas i Italien i april! Det ser jag fram emot.

Lovely, now the Swedish group is ready for the exhibition in Italy! This is the world’s largest watercolor exhibition and the large watercolor exhibition will be shown in Fabriano at the Palazzo del Podestà and at the Paper Museum between April 26 – June 15. Japan’s group was chosen as the best group this year and it and the digital exhibition will be shown in Bologna at the Sala Borsa and at the ExtraBo Window. My painting “Summer breeze” will participate in the exhibition. Later this autumn, when the exhibition is finished in Italy, the entire exhibition will travel on to the USA, Fort worth in Texas, to be shown there. Congratulations to all selected! Hope to see you in Italy in April! I’m looking forward to it.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *