Utställning Japan

Min akvarell “En dag på fjället” har blivit antagen till internationell akvarellutställning i japan som JIWI (Japan international watercolor institute) arrangerar. Det är tredje gången som jag är med på utställning där och jag blir alltid lika glad och hedrad när jag blir uttagen. I höst har de beslutat att de kommer visa utställningen online pga pandemin. Under utställningsdagarna kommer de att utse bästa målningen och publikens favorit och vinnarna får gratis logi vid akvarellinstitutet och möjlighet till att måla plein air under en veckas tid.

My watercolor “A day in the mountains” has been accepted to an international watercolor exhibition in Japan which JIWI (Japan international watercolor institute) arranges. This is the third time I have been selected to this exhibition and I am always happy and honored that my painting has been chosen. This autumn, they have decided that they will show the exhibition online due to the pandemic. During the exhibition days, they will choose the best painting and the audience’s favorite and the winners will receive free accommodation at the watercolor institute and the opportunity to paint plein air for a week.

Min målning visas 28:49 på videons tidslinje

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *