Bilder från utställning i Nepal 2022

Fina bilder från den internationella akvarellutställningen som jag deltar i med min målning “Shared joy is double joy”. Utställningen visas på IWS Hemkanti Art Gallery i Pokahara City, Nepal.
Utställningen heter “Heart to Heart” och den handlar om landsbygden i olika delar av världen. I samband med utställningen hålls en akvarellfestival. Då anordnas bland annat Plein Air painting, då konstnärer från olika länder kommer och målar tillsammans på olika vackra platser runt om i staden. På så sätt kan nya fina kontakter skapas mellan konstnärerna.
Min målning är bland top 50 och kommer åka vidare till utställning i Ho Chi Minh city, Vietnam under april månad.

Så här skriver arrangören om utställningen:
IWS HEMKANTI ART GALLERY in cooperation with IWS VIETNAM WATERCOLOR is very excited to presents ‘HEART TO HEART’ an explore of countrysides through the journey of Arts. This ART FESTIVAL aims to bind the heart to heart connection between the multinational artists as well as to explore the cultural diversity of the country. This is a great opportunity to get together, to promote the cultural and art exchanges between different countries, to create an important connection between young artists from all over the world. The exhibition will take place first in Gandaki Pragya Prathistan Sachibalaya,  Pokhara city, Nepal for 10 days and top 50 paintings  will be exhibited in Ho Chi Minh city, Vietnam for 10 days. Plein air will be set up during the exhibition.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *