Mitt tävlingsbidrag till “Step by step” contest

Jag är medlem i IWS watercolor society och dom anordnar tävlingar och utställningar runt om i världen.
Jag tyckte denna tävling “Step by step” verkade lite rolig. Så jag gör ett försök att få vara med i finalen. De bästa i tävlingen kommer att få deras bild med i en bok. Så det hade varit väldigt kul! Tävlingen pågår under våren 2020 och en ny omgång startar varje månad. Varje månad får sina finalister som går vidare till en slutomgång. Så det blir spännande. Här är mitt första bidrag.

Akvarell: Evening by the mountain 28 x 38 cm

For the Step by Step contest

Name: Anita Rosvall
Country: Sweden
Title & year creation: “Evening by the mountain”
Paper: Arches, grain fine, 300 g/m2
Watercolor: Winsor&Newton: Raw Sienna, French Ultramarine blue, Neutral Tint, Perm Alizarin Crimson, Winsor Blue (green shade)
Daniel Smith: Quinacridone Gold, Quinacridone burnt orange, Quinacridone Sienna, Brown iron oxid, Indanthrone Blue, Perm brown
Brushes: Linea No 8, 6, Silver Black Velvet flat 1/2, Chinese Calligraphy brush, wolf hair 2,8 cm, 1,7 cm, Chinese brush Rigger mixed hair 2,5 cm, 2,2 cm
Step by step description:

Step 1

Step 1. Make a loose sketch of your painting.

Steg 1. Gör en lös skiss av målningen.

Step 2

Step 2. Wet the paper on both sides. Let it sink in a few minutes into the paper. Begin painting the sky.

Steg 2. Blöt pappret på båda sidorna. Låt det sjunka in i pappret i några minuter. Börja sedan måla himlen.

Step 3

Step 3. Let the sky dry a little before you begin with the mountain so the colors of the mountain doesn’t spread out too much in the sky. Paint also a forest line at the bottom of the mountain.

Steg 3. Låt himlen torka litegrann före du börjar att måla berget så att bergets färger inte sprider sig upp i himlen för mycket. Måla också skogslinjen i bergets nederkant.

Step 4

Step 4. Paint the lake, the first layers on all houses and the grass field. If needed add some more colors to the clouds. Paint the first layer on the foreground.

Steg 4. Måla sjön. Lägg första lagret färg på husen och gräsfältet. Om det behövs så kan du förstärka molnens färger. Måla också första lagret färger på förgrunden.

Step 5

Step 5. Paint a small tree line a front of the lake. Deepen the colors on the houses and begin to paint their roofs. Add shadows and more green tones to the grass field and work on the textures and colors in the foreground. Paint the hedge and small trees and bushes by the big house. Put the first layer on the big leaf tree to the left.

Steg 5. Måla den lilla trädlinjen framför sjön. Fördjupa färgerna i husen och börja måla dess tak. Måla skuggor och mer gröna toner i gräsfältet och arbeta på texturen och färgerna i förgrunden. Måla den lilla häcken och de små träden och buskarna runt huset. Lägg det första lagret färg på det stora trädet till vänster i bilden.

Akvarell: Evening by the mountain 28 x 38 cm

Step 6. Add more colors to the big leaf tree. Paint the house windows. Deepen the shadows in the foreground. Work with texture.
A tip! You can take some of clouds colors to shadows and textures in the foreground to get the painting come together more. Vary warm and cold colors.

Steg 6. Lägg på mer färger på det stora trädet. Måla husets fönster. Fördjupa skuggorna i förgrunden och arbeta med dess struktur.
Ett tips! Du kan ta lite av molnens färger till skuggor och struktur i förgrunden så kan målningen kännas mer sammansatt. Variera varma och kalla färger.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *